Adatvédelmi Tájékoztató A MOL Nyrt. („Társaság”) ELEKTROMOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁS igénybevétele során keletkező egyes személyes adatok kezeléséről - hatályosság kezdete: 2023.01.21.

Az adatkezelés megnevezése

és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre és azok forrása

Az adatkezelés időtartama

Adattovábbítás címzettje

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység

I. Elektronikus szerződéskötés, szolgáltatás igénybevétele, elektromos járművek töltésére irányuló infrastruktúra nyújtása applikáción keresztül, számlázás, kapcsolattartás

MOL Plugee Felhasználónak lehetősége van a MOL Plugee, valamint MOL MOVE Felhasználói fiókjának összekötésére. E szerint MOL Plugee Felhasználó az egyes utazásait követően a MOL MOVE ÁSZF-jében foglaltak szerint szerez hűségpontokat. Ezen adatkezelésre a MOL MOVE vonatkozó dokumentumai irányadóak: GTC (molmove.hu) Privacy Policy (molmove.hu)

A szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Emellett ez az adatkezelés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1)-(9) szerinti adatkezelés.

Regisztrált felhasználó esetén profilképet és opcionális adatokat a Társaság kizárólag a felhasználó kifejezett, önkéntes hozzájárulása esetén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezel.

Nem regisztrált (eseti) felhasználók esetén kötelezően megadandó adatok:

e-mail cím, számlázáshozszámlázási név, cím, adószám, bankkártya adatok : bankkártyán szereplő név, bankkártya száma, lejárati dátum, CVC/CVV kód.

Opcionálisan megadható adatok:

Vezetéknév, keresztnév, telefonszám

Regisztrált felhasználók esetén kötelezően megadandó adatok:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, számlázáshozszámlázási név, cím, adószám, bankkártya adatok : bankkártyán szereplő név, bankkártya száma, lejárati dátum, CVC/CVV kód.

Opcionálisan megadható adatok:

nem, felhasználó járművére vonatkozó adatok: gyártó, évjárat, jármű típusa,

maximális töltési teljesítménye, akkumulátor kapacitása, fogyasztásra vonatkozó adatok, telefonszám, profilkép

Az elektronikus szerződéskötés, szolgáltatás igénybevétele, szolgáltatás nyújtása alapján, valamint a kapcsolattartásra vonatkozóan kezelt adatok esetében a szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított 30 napig.

Számlázási adatok: Adatkezelő a szolgáltatás kapcsán kibocsátott elektronikus számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-169.§-aiban foglaltaknak megfelelően és időtartamig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77-78. § és 202.§-a szerint köteles megőrizni.

E-roaming esetén a számlázással kapcsolatos adatokat a MOL-csoport adott országában kiállításra kerülő számla adó- és számviteli szabályai szerint tároljuk.

MOL-csoporton belüli elektromobilitás szolgáltatás (Internal roaming) igénybevétele esetén a belső kifizetéshez és számlázáshoz szükséges személyes adatokat a MOL-csoport társaságai (a töltőhely-üzemeltető CPO) és az e-mobilitási szolgáltató (EMSP) között továbbításra kerülnek.

Ebben az esetben a számlázást a MOL-csoport adott számlázási pont szerinti országának leányvállalata hajtja végre.

A fenti adatkezelés tekintetében a MOL-csoport tagjai közös adatkezelőnek számítanak. A következő leányvállalatok vesznek részt az e-roaming szolgáltatásban:

CZ:

MOL Česká republika, s.r.o.

společnost s ručením omezeným

Purkyňova 2121/3

11000 Praha 1

SLO:

MOL Slovenija, trgovsko podjetje d.o.o.

Druzba z omejeno odgovornostjo

Lendavska ulica 24

9000 Murska Sobota

RO:

MOL Romania Petroleum Products SRL

Societa cu raspundere limitata

Bd. 21 Decembrie 1989 77, et. 1 cam.C.1.1

400604 Cluj-Napoca

SK:

SLOVNAFT a.s.

akciová spoločnosť

Vlčie hrdlo 1

82412 Bratislava

HR:

TIFON d.o.o.

drustvo sa ogranicenom odgovornoscu

Savska cesta 41/XIII

10000 Zagreb

Driivz Ltd. – elektromobilitás szolgáltatás során felmerülő adatkezeléshez kapcsolódó járulékos szolgáltatás nyújtása, telefonos applikáció működtetése, szerver szolgáltatás

(székhely: Izrael, Hod Hasharon, HaHarash u. 4.)

MOL GBS Magyarország Kft. – számlázás (székhely: 1039 Budapest, Szent István utca 14.)

II. Direkt marketing, felmérések, ügyfélelégedettség

Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing, vagy egyéb marketing tartalom, szolgáltatással való elégedettség kapcsán kérdőív eljuttatása, amennyiben ehhez Felhasználó kifejezetten hozzájárult.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, amennyiben a felhasználó megadta: nem, telefonszám

Az adatokat a szerződés megszűnésétől számított 30 napig tároljuk, azonban a hozzájárulás visszavonását követően azokat haladéktalanul töröljük.

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés

(székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.)

E-roaming esetén, ha az ügyfél külföldi leányvállalatnál iratkozik fel hírlevélre:

MULTICOM Contact Kft

1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8/b ügyfélszolgálati szolgáltató a következő országokban: SLO, RO, SK, CZ, HR

(ügyfélszolgálat feladatok, ügyfelekkel történő közvetlen kommunikáció.)

III. Szolgáltatás fejlesztése, bővítése statisztikai adatok összegzése alapján

Felhasználó által önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján megadott adatok ismeretében Adatkezelő célja, hogy a szolgáltatás minőségét növelje.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Amennyiben a felhasználó ezen adatokat rögzítette felhasználói fiókjában: felhasználó járművének típusa, gyártója, évjárata, maximális töltési teljesítménye, akkumulátor kapacitása, fogyasztásra vonatkozó adatok.

Az adatokat szerződés megszűnésétől számított 30 napig tároljuk, illetve a hozzájárulás visszavonását követően azokat haladéktalanul töröljük.

Driivz Ltd. -adatfeldolgozással kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások nyújtása az elektromobilitási szolgáltatások, telefonos alkalmazások üzemeltetése, szerver szolgáltatások során

(székhely: Izrael, Hod Hasharon, HaHarash u. 4.)

IV. Visszajelzés a szolgáltatásra vonatkozóan

Azon Felhasználók esetében, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak, és önkéntesen megadták telefonszámukat a regisztráció során, Adatkezelő a szolgáltatásra vonatkozó Felhasználói negatív visszajelzés esetén megkeresést intéz.

E-roaming esetén a fenti adatkezelés tekintetében a MOL-csoport tagjai közös adatkezelőnek számítanak.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, visszajelzés tartalma, dátuma

Az adatokat a szerződés megszűnésétől számított 30 napig tároljuk, illetve a hozzájárulás visszavonását követően azokat azonnal töröljük.

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés, valamint ügyfélszolgálati feladatok, ügyfelekkel történő közvetlen kommunikáció.

(székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.)

E-roaming esetén:

MULTICOM Contact Kft

1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8/b

ügyfélszolgálati szolgáltató a következő országokban: SLO, RO, SK, CZ, HR

Ha regisztrált felhasználó ad visszajelzést Magyarországon kívül:

A MULTICOM lesz az adatfeldolgozó, ha a MOL Plugee regisztrált felhasználója Magyarországon kívül, közvetlenül a töltési pont üzemeltetőjét (CPO) hívja/ küld e-mailt, vagy ha a két ügyfélszolgálat közötti adattovábbításra és feldolgozásra szükség van a szolgáltatás visszajelzésével kapcsolatosan.

V. A Társaság Ügyfélszolgálatával folytatott telefonbeszélgetések rögzítése

E-roaming esetén a fenti adatkezelés tekintetében a MOL-csoport tagjai közös adatkezelőnek számítanak.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a telefonbeszélgetés elején a hívás folytatásával ad meg.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett hozzájárulása hiányában a telefonbeszélgetés nem rögzíthető.

Az Ügyfélszolgálat call center-en (telefonközpont) keresztül fogadott és indított hívások hanganyaga. A felvételeken az Ügyfelek, az ügyfélnek („ Ügyfél”) nem minősülő érintettek és az ügyfélszolgálati munkatársak hangja szerepel.

Bejelentések esetén rögzítésre kerül továbbá az érintett applikációban használt felhasználóneve, vezetékneve, keresztneve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a bejelentésben szereplő adatok, az esetleges kártérítés kifizetéséhez szükséges adatok (bankszámlaszám), gépjármű kár esetén gépjárműre vonatkozó adatok, különösen a gépjármű típusa, évjárata, az e-töltés helye, ideje, a használt töltőberendezés azonosítója, típusa,

a használt töltőcsatlakozó típusa.

A hozzájárulás visszavonása hiányában az adott hangfelvételt és a kapcsolódó személyes adatokat a Társaság 5 évig őrzi meg (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („ Ptk.”) 6:22. § (1) szerint), a Társaság esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintettek esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre tekintettel.

MOL IT & Digital GBS Kft.

call center hanganyagok kezelése (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.).

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés

(székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.)

MOL-csoporton belüli elektromobilitás szolgáltatás (Internal roaming) igénybevétele esetén:

MULTICOM Contact Kft

1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8/b

ügyfélszolgálati szolgáltató a következő országokban: SLO, RO, SK, CZ, HR

Ha regisztrált felhasználó külföldi leányvállalatnak telefonál:

A MULTICOM lesz az adatfeldolgozó, ha a MOL Plugee regisztrált felhasználója Magyarországon kívül, közvetlenül a töltési pont üzemeltetőjét (CPO) hívja, vagy ha a két ügyfélszolgálat közötti adattovábbításra és feldolgozásra szükség van az üggyel kapcsolatosan.

MOL IT & Digital GBS Kft.

a Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. által folytatott beszélgetések rögzítéséért és tárolásáért felelős.

MOL Nyrt. abban az esetben fér hozzá felhasználói adatokhoz, ha a Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. saját hatáskörében nem tudja a felmerült panaszt megoldani, és technikai segítségre van szüksége a MOL Nyrt. oldaláról.

VI. Panaszkezelés

Írásbeli, elektronikus felületen megtett, telefonon vagy személyesen tett fogyasztói panaszok intézése és megválaszolása, valamint a szolgáltatással kapcsolatos bejelentések és szolgáltatással kapcsolatos kifogások intézése

Fogyasztói panaszok kezelése esetén :

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („ Fgytv.”) 17/A. § (2)-(6) szerint a Társaság köteles a fogyasztónak minősülő érintettek panaszát megvizsgálni, és amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát – a panasz jellege szerint – a fogyasztó részére átadni vagy megküldeni.

Amennyiben az Ügyfél külföldön vesz igénybe MOL-csoporthoz tartozó társaságtól e-mobilitás szolgáltatást, választása szerint

 • regisztrált ügyfél esetén panaszával megkeresheti az elektromobilitás szolgáltatójának, illetve az adott ország elektromos töltőberendezés üzemeltetőjének ügyfélszolgálatát is.

 • eseti ügyfél esetén az Applikációban, illetve honlapról való töltésindítás esetén az ott megjelenő töltőberendezés üzemeltető ügyfélszolgálatát keresheti.

Az érintett felhasználóneve, vezetékneve, keresztneve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a bejelentésben szereplő adatok, az esetleges kártérítés kifizetéséhez szükséges adatok (bankszámlaszám), gépjármű kár esetén gépjárműre vonatkozó adatok, különösen a gépjármű típusa, évjárata, az e-töltés helye, ideje, a használt töltőberendezés azonosítója, típusa,

a használt töltőcsatlakozó típusa.

Emellett a (fogyasztói) panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza a panasz előterjesztésének helyét, idejét és módját, a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a Társaság nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét.

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet, valamint a Társaság panaszra adott válaszának másolati példányát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni (Fgytv. 17/A. § (7)).

E-roaming esetén - amennyiben az ügyfél helyi ügyfélszolgálatot keresi meg vagy panasz feldolgozásához vagy kezeléséhez a panasz átadása szükséges, az adott ország polgári jogi illetve fogyasztóvédelmi törvényei és rendelkezései az irányadóak. Az eseti felhasználó a CPO (a MOL-csoport leányvállalata, ahol a töltő található) ügyfélszolgálatától kap információkat.

Fogyasztóvédelmi Hatóság és más illetékes hatóságok általi megkeresés esetén a hatóság által kért adatok továbbítása a hatóság részére.

MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. – postai levelek kezelése (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.,)

MOL GBS Magyarország Kft. – kártérítések teljesítése (székhely: 1039 Budapest, Szent István utca 14. )

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft . – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés

(székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.)

E-roaming esetén:

MULTICOM Contact Kft

1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8/b

ügyfélszolgálati szolgáltatás keretében panaszokat kezel a következő országokban: SLO, RO, SK, CZ, HR

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. – panaszok írásbeli rögzítése, majd MOL Nyrt. irányába történő továbbítása
(székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.)

Tesco-Global Áruházak Zrt. nem kezel panaszokat, a nála megtett panaszokról jegyzőkönyvet vesz fel, amennyiben szükséges, majd továbbítja a MOL Nyrt. irányába.

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. végzi az ügyfélszolgálat feladatait, ez a szervezet felelős az ügyfelekkel történő közvetlen kommunikációért.

MOL Nyrt. abban az esetben fér hozzá felhasználói adatokhoz, ha a Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. saját hatáskörében nem tudja a felmerült panaszt megoldani, és technikai segítségre van szüksége a MOL Nyrt. oldaláról.

Az adott töltőállomás üzemeltetésére a MOL Nyrt.-vel szerződésben lévő töltőállomás üzemeltető partner cég: ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés. (A cég neve az adott töltőállomáson jól látható módon kifüggesztésre kerül, illetőleg az érintett partnercégek listája a https://www.multipont.hu/toltoallomas oldalról elérhető

Személyesen, a töltőállomáson megtett panasz esetén a fent felsorolt partner cég munkatársa felelős az ügyfelekkel történő közvetlen kommunikációért.

A felvett jegyzőkönyvben rögzített panasz kezeléséért a Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. felel.

MOL Nyrt. abban az esetben fér hozzá felhasználói adatokhoz, ha a Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. saját hatáskörében nem tudja a felmerült panaszt megoldani, és technikai segítségre van szüksége a MOL Nyrt. oldaláról.

Céginformáció.hu Korlátolt Felelősségű Társaság - követeléskezelés

(1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.)

Felhasználói adat abban az esetben kerül felé továbbításra, amennyiben a Szolgáltatónak pénzügyi követelése merülne fel a felhasználóval szemben.

Töltőberendezés gyártó partnerek, és a töltőinfrastruktúra kiépítésében részt vevő partnerek (káresemény vagy panaszbejelentés esetén annak kivizsgálásában működnek közre, hogy hol merült fel a hiba) – listájuk az adatfeldolgozók elérhetősége pontban

VII. Az Ügyfelekkel és Ügyfeleknek nem minősülő érintettekkel írásban vagy e-mailben folytatott kommunikáció, kérdések megválaszolása, adategyeztetés

GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett a megkeresés és az abban foglalt adatok megküldésével ad meg a Társaság részére a megkeresés megválaszolásához és az abban foglaltak elintézéséhez szükséges körben (pl. tájékoztatás nyújtása).

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett hozzájárulása hiányában a megkeresések megválaszolására a Társaság nem képes.

Az Ügyfél megkeresésében, valamint az írásbeli levelezésben vagy e-mailben foglalt személyes adatok.

Az Ügyfélnek nem minősülő érintettek esetén: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a bejelentésben szereplő adatok, az esetleges kártérítés kifizetéséhez szükséges adatok (bankszámlaszám), gépjármű kár esetén gépjárműre vonatkozó adatok, különösen a gépjármű típusa, évjárata, az e-töltés helye, ideje, a használt töltőberendezés azonosítója, típusa,

a használt töltőcsatlakozó típusa, az érintett megkeresésében foglalt egyéb adatok.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 5 évig őrzi meg (a Ptk. 6:22. § (1) szerint), a Társaság esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintettek esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre tekintettel.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság úgy tekinti, hogy az érintett a megkereséssel, valamint annak Társaság általi megválaszolásával, és a Társasággal folytatott kommunikációval, adategyeztetéssel kapcsolatban nem kíván igényt érvényesíteni.

MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. – postai levelek kezelése (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.)

MOL GBS Magyarország Kft. kártérítések teljesítése (székhely: 1039 Budapest, Szent István utca 14.)

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft . – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés

(székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.)

MOL Nyrt. kizárólag a fenti céloknál is rögzített esetben fér hozzá a felhasználói adatokhoz.

Az adott töltőállomás üzemeltetésére a MOL Nyrt.-vel szerződésben lévő, fenti céloknál is megjelölt töltőállomás üzemeltető partner cégek: ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés. (A cég neve az adott töltőállomáson jól látható módon kifüggesztésre kerül, illetőleg az érintett partnercégek listája a https://www.multipont.hu/toltoallomas oldalról elérhető.)

Személyesen, a töltőállomáson megtett panasz esetén a fent felsorolt partner cég munkatársa felelős az ügyfelekkel történő közvetlen kommunikációért.

MOL Nyrt. csak fenti adatkezelési céloknál is megfogalmazott esetben fér hozzá a felhasználói adatokhoz.

VIII. Fizetési felszólítás, Kintlévőség-kezelés

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az Ügyfélnek e-mobilitási szolgáltatás igénybevételét követően ki nem egyenlített, Társasággal szemben fennálló tartozás behajtása érdekében történő adatkezelés

Felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím

Fizetési felszólítás Ügyfélszolgálat általi intézése esetén: a szerződés megszűnésétől számított 30 napig

Külső követeléskezelési cég esetén: a kintlévőségkezelési ügy lezárásától számított 5 év

DR.SZILÁGYI GÁBOR GYÖRGY ÜGYVÉDI IRODA , - adatkezelés, követelésbehajtás, jogi igényérvényesítés, ügyvédi képviselet

(1122 Budapest Maros u. 48. I/1.)

követeléskezelési eljárás átvétele és lefolytatása

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft . – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés

(székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.) – első és második fizetési felszólítás e-mailben történő kiküldése.

Amennyiben a kintlévőség- kezelés keretében adatszolgáltatás vagy egyéb jogi segítség igénybevétele válik szükségessé, az adott MOL-csoport tag adatokat és információkat kérhet a MOL-csoport másik tagjának ügyfeleiről / felhasználóiról.

IX. Társaság egyéb jogi személyekkel megkötött együttműködési megállapodásokon alapuló kedvezmények, akciók igénybevétele

A Társaság e-mobilitással összefüggő jogi személyekkel kötött partneri megállapodások alapján eseti kedvezményeket, akciókat biztosít Felhasználók meghatározott körének

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amelyet a regisztrációkor, vagy a kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatok megadását megelőzően ad meg az alkalmazásban. Társaság kizárólag az Ügyfél kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultsága igazolása érdekében a szükséges mértékig kezel adatot.

Társaság a szerződéses partnerei részére az ügyfélről személyes adatot nem továbbít.

Nissan partneri megállapodás esetében:

 • alvázszám megadása

BMW partneri megállapodás esetében:

 • MOL partnerkártya száma

Az adatokat az akció, kedvezmény lejáratától számított 30 napig tároljuk, illetve a hozzájárulás visszavonását követően azokat azonnal töröljük.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Driivz Ltd. – elektromobilitás szolgáltatás során felmerülő adatkezeléshez kapcsolódó járulékos szolgáltatás nyújtása, telefonos applikáció működtetése, szerver szolgáltatás

(székhely: Izrael, Hod Hasharon, HaHarash u. 4.) – ügyfél által megadott kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatok azonosítása, jogosultság ellenőrzése.

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft . – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés

(székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.) – akcióval, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyfélszolgálati szolgáltatás, tájékoztatás

X. Jogi igényérvényesítés

Ügyfélszolgálat által az Ügyfelekkel és egyéb érintettekkel folytatott kommunikációval kapcsolatos adatmegőrzés jogi igényérvényesítés, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés céljából

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: igényérvényesítés a Társaság részéről, és az Ügyfél által eshetőlegesen kezdeményezett jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés.

Felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a bejelentésben szereplő adatok, bankszámlaszám, gépjármű kár esetén gépjárműre vonatkozó adatok, az e-töltés helye, ideje, a használt töltőberendezés azonosítója, típusa,

a használt töltőcsatlakozó típusa,

a gépjármű típusa, évjárata, egyéb jogi igényérvényesítéshez és bírósági vagy hatósági eljárásban történő védekezéshez szükséges adatok (például: az adott megkeresésben az érintett által önkéntesen megadott adatok).

Adatok forrása: az Ügyfélszolgálat.

A Társaság az Ügyfélszolgálat által folytatott kommunikációval kapcsolatos dokumentumokat (például: e-mailek, levelek, papíralapú megkeresések) és egyéb megkereséseket azok Ügyfélszolgálat általi átvételét (e-mailek esetén hozzáférhetővé válását, telefonbeszélgetések esetén azok rögzítését) követő 5 évig őrzi meg (a Ptk. 6:22. § (1) szerint), a Társaság esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintett esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre tekintettel.

Amennyiben valamely személyes adat kezelése az érintett által indított bírósági vagy hatósági eljárásban történő védekezéshez vagy a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, úgy a Társaság saját jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) jogosult az érintett személyes adatot az eljárás jogerős befejezéséig vagy a jogos érdek egyéb úton történő érvényesítéséig (pl. peren kívüli megállapodás megkötése) kezelni, valamint – amennyiben az adatot rögzítő teljes írásbeli vagy elektronikus dokumentum megőrzése nem szükséges – jogosult az adott dokumentumról szükséges adatok köre szerinti kivonatot készíteni.

A Társaság Régió Biztonság, Csoportszintű Biztonság, a Belső Audit szervezetek és a Jogi szervezet munkavállalói hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges személyes adatokhoz.

MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. – postai levelek kezelése (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.)

MOL GBS Magyarország Kft. kártérítések teljesítése (székhely: 1039 Budapest, Szent István utca 14.)

Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés

(székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.)

Céginformáció.hu Korlátolt Felelősségű Társaság - követeléskezelés

(1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.)

Felhasználói adat abban az esetben kerül felé továbbításra, amennyiben a Szolgáltatónak pénzügyi követelése merülne fel a felhasználóval szemben.

Az adott töltőállomás üzemeltetésére a MOL Nyrt.-vel szerződésben lévő, fenti adatkezelési céloknál is megjelölt töltőállomás üzemeltető partner cég: ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés. (A cég neve az adott töltőállomáson jól látható módon kifüggesztésre kerül, illetőleg az érintett partnercégek listája a https://www.multipont.hu/toltoallomas oldalról elérhető.)

Töltőberendezés gyártó és a töltőinfrastruktúra kiépítésében részt vevő, fenti céloknál megjelölt partnerek (káresemény vagy panaszbejelentés esetén annak kivizsgálásában működnek közre, hogy hol merült fel a hiba)

XI. A Szolgáltatással kapcsolatos csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása

A csalások és visszaélések megelőzésére és kivizsgálására irányadók a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexe, Üzleti Partneri Etikai Kódexe, Etikai Tanács Eljárási Rendje („Etikai Kódex”), melyek alább érhetők el: https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az adatkezelők vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlás-mentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása.

Név, a vizsgálat lefolytatása során keletkezett adatok. Az adatkezelők kezelik a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, például a kártya számát az általuk egyébként kezelt „blokk adatokkal” (pl. a vásárolt Szolgáltatás neve, cikkszáma, mennyisége, ára, a vásárlás helye és ideje, stb.), annak érdekében, hogy a kártyával történt esetlegesek visszaéléseket felderítsék és kivizsgálhassák, az ehhez szükséges vizsgálat időtartamára.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

- Amennyiben a Társaság etikai vizsgálatot indít, az Etikai Tanács tagjai hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.

- Amennyiben a Társaság a csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása érdekében egyéb eljárást indít, a Régió Biztonság, Csoportszintű Biztonság és a Belső Audit szervezetek munkavállalói hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.

- Amennyiben a vizsgálat lefolytatása egyéb MOL-csoport tagot érint, és az adott társaság a vizsgálat alapján jogi igényt érvényesít, úgy az adatokhoz hozzáfér az adott társaság HR szervezete, a Társaság HR szervezete, az adott társaság jogi szervezete és a Társaság jogi szervezete.

MOL IT & Digital GBS Kft.

(1117 Budapest, Budafoki út 56.) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelők és adatfeldolgozók:Az adatvédelmi tájékoztató és az érdekmérlegelési teszt elérhetők a www.molplugee.hu/legal linken.

Adatkezelők neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetőek) és e-mail címe:

 • MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., telefonszám: +36-1-881-8111, weboldal: www.molplugee.hu, e-mail cím: info@molplugee.hu)

 • az E-roaming (I. és IV-VI) sorokban jelölt adatkezelések esetén: MOL Nyrt. és az I. sorszámmal jelölt adatkezelésben meghatározott leányvállalatai közös adatkezelőknek minősülnek, ezáltal az adatkezelés célját és kereteit közösen határozzák meg, és közösen felelősek az adatkezelésért.

 • dr.Szilágyi Gábor György Ügyvédi Iroda, - adatkezelés, követelésbehajtás, jogi igényérvényesítés, ügyvédi képviselet - 1122 Budapest Maros u. 48. I/1., e-mail cím: gabor.szilagyi@drhg.hu )

A fentebb írtakon túl a Társaság a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdeke alapján) a fennálló követelései kezelése és sikeres érvényesítése érdekében ügyvédi partnerei szolgáltatásait veszi igénybe – és továbbít e célból a részükre ehhez szükséges személyes adatokat (ideértve különösen: a szerződéses partnerei, azok kapcsolattartói, képviselői szerződésben feltüntetett adatai, a követelések adatai) –, amelyek önálló adatkezelőként járnak a saját adatvédelmi tájékoztatójukban foglaltak szerint. Az érintett kérésére Társaság tájékoztatást nyújt a konkrét adatkezelés vonatkozásában eljáró, igénybe vett ügyvédi partneréről, annak elérhetőségéről, valamint az általa ellátott tevékenységről és ennek keretében kezelt adatok köréről.

A Társaság fenti adatkezelő partnerei önálló adatkezelőként járnak el, a saját adatvédelmi tájékoztatójukban foglaltak szerint.

Adatkezelők önálló adatkezelőknek minősülnek, így saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezne k.

Az adatkezelők kapcsolattartója/ kapcsolattartói:

Az adatkezelőknél az adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:

Az adatkezelőnél az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:

 • A Társaság Ügyfélszolgálatával folytatott telefonbeszélgetések rögzítése: E-mobilitás szervezet munkatársai.

 • Írásbeli, elektronikusan (e-mailben) küldött, telefonon vagy személyesen tett fogyasztói panaszok intézése és megválaszolása, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kifogások intézése: E-mobilitás szervezet munkatársai, Jogi Osztály illetékes munkavállalói, jogi igényérvényesítésbe bevont ügyvédi iroda munkavállalói.

 • Az Ügyfelekkel és Ügyfeleknek nem minősülő érintettekkel írásban vagy elektronikus levelezéssel (e-mailben) folytatott kommunikáció, kérdések megválaszolása, adategyeztetés: E-mobilitás szervezet munkatársai, Jogi Osztály illetékes munkavállalói, jogi igényérvényesítésbe bevont ügyvédi iroda munkavállalói, követeléskezelést végző társaság munkavállalói.

 • Ügyfélszolgálat által az Ügyfelekkel és egyéb érintettekkel folytatott kommunikációval kapcsolatos adatmegőrzés jogi igényérvényesítés céljából: E-mobilitás szervezet munkatársai, továbbá az esetleges igényérvényesítés, bírósági és hatósági eljárásokban történő védekezés jogi támogatása céljából a Jogi Osztály illetékes munkavállalói, jogi igényérvényesítésbe bevont ügyvédi iroda munkavállalói.

 • (MOL Nyrt., a Multipont Program Zrt., valamint a MOL Limitless Mobility Kft. közös adatkezelése esetén:

MOL Nyrt/Digital Factory/Data Lake csapat – a Multipont Programban részt vevő, valamint MOL mobility szolgáltatásokat (MOL Limo és MOL Plugee) egyaránt igénybevevő személyek körének meghatározása , a szolgáltatások Multipont Programba való integrálásával kapcsolatban.

Adatfeldolgozók neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:

 • Driivz Ltd. – elektromobilitás szolgáltatás során felmerülő adatkezeléshez kapcsolódó járulékos szolgáltatás nyújtása, telefonos applikáció működtetése, szerver szolgáltatás (székhely: Izrael, Hod Hasharon, HaHarash u. 4.) shachar.inbar@driivz.com

 • Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés (székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8., telefonszám: +36-1-370-2333, weboldal: www.pandant.hu, e-mail cím: info@pandant.hu)

 • MULTICOM Contact Kft –ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés (regisztrált székhely: 1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8/b, telefon: +36 (1) 310-7145; e-mail: info@multicom.hu)

 • MOL IT & Digital GBS Kft. call center hanganyagok kezelése (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56, e-mail cím: miklkiss@msc.mol.hu)

 • MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. MOL GBS Magyarország Kft kártérítések teljesítése (székhely: 1039 Budapest, Szent István utca 14., telefonszám: 061-209-0000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu

 • MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. – postai levelek kezelése, kártérítések teljesítése (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., telefonszám: 061-209-0000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu

 • Céginformáció.hu Korlátolt Felelősségű Társaság – követeléskezelés (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.), Telefonszám: 06 (1) 333 3000 , Weboldal: www.ceginformacio.hu , e-mail cím: info@ceginformacio.hu

 • TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) – panaszok írásban rögzítése, majd a MOL Nyrt. irányába történő továbbítása (e-mail cím: CE.DPO@tesco-europe.com)

 • Az adott töltőállomás üzemeltetésére a MOL Nyrt.-vel szerződésben lévő töltőállomás üzemeltető partner cég hivatott. (A cég neve az adott töltőállomáson jól látható módon kifüggesztésre kerül, illetőleg az érintett partnercégek listája a https://www.multipont.hu/toltoallomas oldalról elérhető) – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés.

 • Töltőberendezés gyártó partnerek, töltőinfrastruktúra kiépítésében közreműködő partnerek – panaszkezelés, jogi igényérvényesítés. Káresemény vagy panaszbejelentés esetén annak kivizsgálásában működnek közre, hogy hol merült fel a hiba.

Az adatfeldolgozók kapcsolattartója/ kapcsolattartói:

 • Driivz Ltd. – elektromobilitás szolgáltatás során felmerülő adatkezeléshez kapcsolódó járulékos szolgáltatás nyújtása, telefonos applikáció működtetése, szerver szolgáltatás (székhely: Izrael, Hod Hasharon, HaHarash u. 4.)

 • MOL IT & Digital GBS Kft. call center hanganyagok kezelése (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79, e-mail cím: miklkiss@msc.mol.hu)

 • MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.MOL Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft. MOL GBS Magyarország Kft.: kártérítések teljesítése (székhely: 1039 Budapest, Szent István utca 14., telefonszám: 061-209-0000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu

 • MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. – postai levelek kezelése, kártérítések teljesítése (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., telefonszám: 061-209-0000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu

 • Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft. – ügyfélszolgálati ügyintézés, panaszkezelés (székhely: 1045 Budapest Istvántelki út 8.; telefonszám: 061-370-233 , weboldal: www.pandant.hu, e-mail cím: info@pandant.hu

 • Céginformáció.hu Korlátolt Felelősségű Társaság – követeléskezelés (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.), Telefonszám: 06 (1) 333 3000 , Weboldal: www.ceginformacio.hu , e-mail cím: info@ceginformacio.hu

 • TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt(székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) . – panaszok írásban történő rögzítése, majd továbbítása a MOL Nyrt. irányába – e-mail cím: CE.DPO@tesco-europe.com

Töltőberendezés gyártó partnerek, töltőinfrastruktúra kiépítésében közreműködő partnerek:

Az adatfeldolgozóknál az adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:

Az adatfeldolgozóknál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:

 • Driivz Ltd. – munkatársai

 • MOL IT & Digital GBS Kft. – informatikai munkatárs

 • Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft - ügyfélszolgálati munkatárs

 • MOL GBS Magyarország Kft.-pénzügyi munkatárs

 • MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. – postabontó munkatárs

 • Céginformáció.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság- követeléskezelési munkatárs

 • TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. – ügyfélszolgálati munkatárs

 • töltőállomás üzemeltető partner cégek munkavállalói

 • töltőberendezés gyártó partner cégek, töltőinfrastruktúra kiépítésében közreműködő partnerek munkavállalói

Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból :nem valósul meg különleges személyes adatok kezelése.

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba:Felek rögzítik, hogy Adatfeldolgozó az egyes személyes adatokhoz Izraelben fér hozzá, mely esetben a Adatfeldolgozó biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 95/46/EK Irányelvének megfelelően, mely a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=HU .

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik: nem valósul meg automatizált döntéshozatal, valamint profilalkotás.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Társaság az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Társaság az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a Társaság az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. A Társaság az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

A Társaság különösen az alábbiakra hívja fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak .

Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben a Társaság Önre vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a Társaság és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. A Társaság ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Az Ön kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Offline felhasználók esetén a második kérelem költsége: 500 Ft (mely összeg magában foglalja a postaköltséget és a CD költségét)

Amennyiben telefonos ügyfélszolgálaton rögzített hanganyag rendelkezésre bocsátását kéri, úgy az adatkezelő a következő módon biztosítja a kért felvételt.

Online felhasználók esetén: Secure Data Room-on keresztül történik a titkosított fájlt megküldése. A meghallgatáshoz szükséges kulcsot SMS-ben bocsátja rendelkezésre az adatkezelő.

Offline falhasználók esetén: a titkosított fájlt egy CD-re másolva kerül a kért hanganyag megküldésre az ügyfél részére. A meghallgatáshoz szükséges kulcsot SMS-ben bocsátja rendelkezésre az adatkezelő.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között a Társaság köteles törölni az Ön kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés Ön által kért korlátozásának feloldása esetén a Társaság Önt előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok gyakorlásának keretei:

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „ NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu , Weboldal: http://naih.hu/).

A fenti információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Ön rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal vagy annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnerével szembeni eljárást a Társaság vagy az adatkezelő, valamint adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

A törvényszék a Társaságot a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy a Társaság vagy más partnere és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült vagyoni vagy nem vagyoni kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől – így adott esetben a Társaságtól is – vagy az adatfeldolgozótól. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Társaság jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha a fenti személyek az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsértik, Ön sérelemdíjat követelhet. A Társaság, annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnere mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

EU logo
​Az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszköze által társfinanszírozott